Христинівська Районна Державна Адміністрація
Христинівський район, Черкаська область

Зміни і доповнення до Колективного договору

Внести зміни до додатку №4

до колективного договору між

адміністрацією та профкомом

на 2017-2021 роки

 

 

Перелік професій і посад працівників,

яким дозволяється додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці та роботу з ненормованим робочим днем (в календарних днях)

(додаток №1 до Галузевої угоди (додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 №679).

№ з/п

Назва професій, посад працівників

Кількість

осіб

Тривалість додаткової відпустки

19

інспектор

2

7

 

*Згідно з статтею 10. Закону України «Про відпустки»: «Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів»

 

 

Начальник відділу ОКМС                           Голова первинної профспілкової

Христинівської РДА                                    організації відділу ОКМС

                                                                   Христинівської РДА

________ Лю дмила МАРЧЕНКО               __________ Оксана ЄРЕМЕНКО