Христинівська Районна Державна Адміністрація
Христинівський район, Черкаська область

Ваучер

Працівники з великим досвідом роботи – мрія кожного роботодавця. Проте сьогодні людям віком від 45 та старше важко на рівних конкурувати на ринку праці. За сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви відповідаєте наступним вимогам:

    вік – старше 45 років;
    страховий стаж – не менше як 15 років;
    маєте професійно-технічну або вищу освіту;
    не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
    не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
    не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
    не отримували ваучер раніше.

На підставі ваучера здійснюється :

перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

    паспорт
    трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
    документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
    реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття).
    З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

Навчання за ваучерами допомагає здобути нову робітничу професію або підвищити кваліфікацію, удосконалити знання та уміння, а тим самим надати впевненості у завтрашньому дні працюючим особам або знайти своє місце на ринку праці тим, хто сьогодні залишився без роботи. Отже, видача службою зайнятості ваучерів на навчання деякій категорії громадян сприятиме не тільки підвищенню якості робочої сили, а й додасть реальних можливостей самореалізації у професійній сфері тим, хто через вік зневірився в успішному працевлаштуванні.

За довідками звертатись в Христинівську районну філію Черкаського обласного центру зайнятості за адресою:

м. Христинівка, вул. Соборна,        буд. 97. Телефони:  6-02-60; 6-02-93.