Христинівська Районна Державна Адміністрація
Христинівський район, Черкаська область

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу організаційної роботи та взаємодії з громадськістю апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату райдержадміністрації
від 17.05.2019 № 25-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В» – головного спеціаліста відділу організаційної роботи та взаємодії з громадськістю апарату

Христинівської районної державної адміністрації
місто Христинівка, вулиця Соборна, 30

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

здійснення організаційно-технічних заходів для реалізації державної політики у сфері інформатизації;

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, знання операційних систем та мережевих стандартів адміністрування комп'ютерів, серверів, налаштування та встановлення нового апаратного та програмного забезпечення;

підготовка відповідних матеріалів інформаційного наповнення офіційних сторінок веб-сайту райдержадміністрації щодо реалізації засад регіональної політики в районі;

забезпечення інформаційного наповнення веб-сайту райдержадміністрації та оприлюднення на його сторінках інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району, області та держави в цілому;

організовує інформаційне забезпечення офіційних візитів, зустрічей, бесід, переговорів, робочих поїздок, а також інших заходів за участю керівництва райдержадміністрації в регіоні та за його межами;

взаємодіє з регіональними ЗМІ з метою вчасного, оперативного та об’єктивного поширення інформації про діяльність керівників органів виконавчої влади в районі через ЗМІ.

 

Умови оплати праці

Розмір посадового окладу згідно зі штатним розписом – 4900 грн.

Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на постійній основі

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Документи приймаються до 17 год. 15 хв.

05.06.2019

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

місто Христинівка, вулиця Соборна 30, Христинівська районна державна адміністрація

о 11 год. 00 хв. 11.06.2019 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Щерба Любов Вікторівна

(0 – 4745) 6-17-70

е-mail: kadru.hristinovka@gmail.com

 

Кваліфікаційні  вимоги

1

Освіта

Вища; ступінь вищої освіти – молодший бакалавр або бакалавр, (у разі, коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до пункту 4 частини другої розділу ХV „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про вищу освіту” така освіта прирівнюється до вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра)

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною

мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, встановлення, настройка та управління операційними системами, встановлення і настройка офісних програм), іншої офісної техніки.

2

Ділові якості

Дотримання закону, моральність, відповідальність, неупередженість, орієнтація на досягнення результату, вміння визначати пріоритети, вміння працювати в команді, ефективної координації з іншими.

3

Особистісні якості

Відповідальність, наполегливість, ініціативність, системність і самостійність в роботі, орієнтація на саморозвиток. Творчий підхід, тактовність, доброзичливість, толерантність.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання

законодавства

Знання:

Конституція України;

Закони України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

РЕЗУЛЬТАТИ

 

Завідувач сектору з питань управління
персоналом апарату райдержадміністрації                                Н.Л. Бригинець