Христинівська Районна Державна Адміністрація
Христинівський район, Черкаська область

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувач сектору – адміністратор сектору з питань надання адміністративних послуг управління регіонального і агропромислового розвитку та інфраструктури РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом управління

регіонального і агропромислового розвитку

та інфраструктури райдержадміністрації

від 16.05.2019 №16-к

 

УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувач сектору – адміністратор сектору з питань надання адміністративних послуг управління регіонального і агропромислового розвитку та інфраструктури Христинівської районної державної адміністрації Черкаської області

(адреса: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Соборна, 30)

 

Загальні вимоги

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

               

- координує роботу сектора щодо ефективної взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, підприємствами, установами, організаціями району, місцевими та регіональними дозвільними органами, громадськими організаціями, іншими організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності;

- бере участь у підготовці проектів нормативних актів, програм, розпоряджень голови райдержадміністрації, що належить до компетенції сектору, в межах наданих повноважень проводити експертизу проектів таких актів;

забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

координує роботу щодо надання якісних послуг суб’єктами звернень адміністраторами та учасниками сектору, узагальнює й аналізує стан цієї роботи;

забезпечує єдиний документообіг та чітку організацію роботи зі зверненнями суб’єктів звернень у секторі;

звітується про роботу сектору в порядку визначеному законодавством України;

відповідає за функціонування системи управління якістю у секторі;

розглядає та надає відповіді на звернення суб’єктів звернень у встановленому законом порядку;

- здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Умови оплати праці

Розмір посадового окладу згідно зі штатним розписом – 5500,00 грн.

Інші надбавки, доплати та премії визначаються Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік  (надається  у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб- сайті НАКАЗ);

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини,сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

      Документи приймаються до

1715 год. 10 червня 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

13 червня 2019 року о 1000 в приміщенні Христинівської райдержадміністрації,  м.Христинівка, вул.Соборна, 30.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуральник Анастасія Миколаївна

 

(047-45) 6-17-89

Erit_hr@i.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища, ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

вміння обґрунтувати власну позицію ;

досягнення кінцевих результатів

2

Прийняття ефективних рішень

вміння працювати при багатозадачності ;

вміння працювати з великими масивами інформації

3

Ділові якості

вміння розподіляти роботу,

навички розв’язання проблем ;

уміння працювати в команді

4

Особистісні якості

іноваційність та креативність ;

вміння працювати в стресових ситуаціях

5

Впровадження змін

реалізація плану змін ;

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про адміністративні послуги»;

3) Закон України «Про звернення громадян» ;

4) Закон України «Про очищення влади »;

5) Закон України «Про захист персональних даних»;

6) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

7) Закон України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

8) Закон України «Про доступ до публічної інформації».

       

Результати

 

Начальник управління                                                                   Л. Дубашевська