Христинівська Районна Державна Адміністрація
Христинівський район, Черкаська область

Справляння ЄСВ членами фермерського господарства: відповіді на 7 основних питань

У продовження теми переваг своєчасного і у повному обсязі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування звертаємо увагу на питання – відповіді з "ЗІР" для членів фермерського господарства: про постановку на облік як платника єдиного внеску та зняття з обліку; про сплату єдиного внеску у тому числі головою фермерського господарства; про звільнення від сплати та звітність. Категорії 301.02, 301.04 та 301.06 "ЗІР". Адреса розміщення ресурсу: http://zir.sfs.gov.ua/main

 

Взяття на облік та зняття з обліку членів фермерського господарства

1. Яким чином здійснюється взяття на облік платників єдиного внеску – членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах? – категорія 301.02.

Для взяття на облік платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування члену фермерського господарства необхідно подати до ДФС за місцем проживання заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 12-ЄСВ згідно з додатком 2 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.11.2014 р. № 1162.

У Заяві необхідно обов’язково зазначити додаткову інформацію: податковий номер та найменування фермерського господарства, членом якого він є. Така Заява повинна бути додатково підписана головою фермерського господарства. ДФС наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) членам ФГ повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2-ЄСВ згідно з додатком 3 до Порядку №1162.

 

2. Яким чином члену фермерського господарства знятись з обліку як платнику єдиного внеску в контролюючих органах у разі виходу зі складу господарства? – категорія 301.02.

Зняття з обліку таких платників єдиного внеску, здійснюється відповідно до ст. 5 Закону № 2464 і розд. V Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.11.2014 р. № 1162. У разі прийняття членом фермерського господарства рішення про вихід зі складу господарства платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк з дня прийняття рішення подати до ДФС заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7-ЄСВ згідно з додатком 5 до Порядку № 1162 та копію розпорядчого документа про вихід зі складу господарства. ДФС повідомляє Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку у разі отримання від нього заяви.

Відповідні органи Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом 10 календарних днів з дня отримання інформації про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку надають відповідному контролюючому органу довідку про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів за формою № 8-СК згідно з додатком 6 до Порядку №1162.

ДФС, отримавши заяву за формою № 7-ЄСВ, проводить передбачену законодавством перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску контролюючий орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку. Згідно з п. 6 розд. V Порядку №1162 після зняття з обліку такій особі видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 10-ЄСВ згідно з додатком 8 до Порядку № 1162. Датою зняття з обліку зазначених осіб є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

 

Звільнення від сплати єдиного внеску

3. Які члени фермерського господарства звільняються від сплати єдиного внеску за себе та які не звільняються від сплати ЄСВ? – категорія 301.04.

Звільняються від сплати єдиного внеску за себе члени фермерського господарства, які:
отримують пенсію за віком (у тому числі на пільгових умовах (передбачених частинами другою та третьою ст. 114, п. 2 розд. XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);

отримують дострокову пенсію (у тому числі на пільгових умовах (передбачених ч. 5 ст. 115, п. 72 розд. XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1058));

отримують пенсію зі зниженням пенсійного віку (у тому числі на пільгових умовах (передбачених ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»));

є особами з інвалідністю, незалежно від отримання пенсії або соціальної допомоги;

досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).

Зазначена пільга не поширюється на осіб, які:

отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника та не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058;

отримують пенсію за вислугу років та не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм частини четвертої ст. 4 Закону № 2464 Пенсійний фонд України листом від 05.12.2017 р. № 38450/03-13 надав перелік осіб, які звільняються з 01.01.2018 р. від сплати єдиного внеску. Право щодо визначення членів фермерського господарства, які будуть відповідати всім вимогам, зазначеним в частині четвертій ст. 4 Закону №2464, та які є пенсіонерами за віком відповідно до Закону №1058, належить виключно ПФУ. ДФСУ буде користувачем такої інформації відповідно до Протоколу про обмін інформацією щодо даних про фізичних осіб (платників єдиного внеску) – пенсіонерів за віком або інвалідів.

 

Коли не потрібно ставати на облік та сплачувати ЄСВ

4. Чи звільняються від сплати єдиного внеску за себе члени фермерського господарства, які одночасно є застрахованими особами? – категорія 301.04.2004 р.

Відповідно до п. 51 ч. 1 ст. 4 Закону №2464 платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Члени фермерського господарства, вичерпний перелік яких визначено частиною третьою ст. 3 Закону України від 19.06.2003 р. № 973 «Про фермерське господарство», з 01.01.2018 р. зобов’язані стати на облік в ДФС, як платники єдиного внеску.

При цьому не є платниками єдиного внеску в розумінні п. 51 ч. 1 ст. 4 Закону №2464 (і відповідно не підлягають постановці на облік як в ДФС, як платники єдиного внеску) якщо вони одночасно є застрахованими особами і за них роботодавцями сплачується єдиний внесок із суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» та/або суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Також не підлягають постановці на облік як в ДФС, як платники єдиного внеску та не зобов’язані сплачувати ЄСВ за себе члени фермерського господарства які є фізичними особами-підприємцями, головами фермерських господарств, зокрема як фізичні особи - підприємці зі статусом сімейного фермерського господарства.

 

Справляння ЄСВ головою фермерського господарства – є нюанси

5. Яким чином сплачує єдиний внесок голова фермерського господарства? – категорія 301.04.04

Згідно з п. 51 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. В Законі України від 19.06.2003 р. № 973-ІV «Про фермерське господарство» розрізняються поняття «голова фермерського господарства» та «члени фермерського господарства», які регламентуються різними статтями Закону № 973.

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа – підприємець.

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа – підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця в порядку, встановленому законом (ч. 3 ст. 81 Закону № 973).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 ФОП, в тому числі ФОП - платники єдиного податку, є платниками єдиного внеску. Базу нарахування внеску для зазначених осіб визначено у ст. 7 Закону № 2464. Якщо голова фермерського господарства, зареєстрованого як юридична особа, виконує функції керівника або бухгалтера вказаної організації, то таке фермерське господарство використовує його працю, як працю фізичної особи. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством. Базою нарахування внеску для платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

 

Звітність членів фермерського господарства

6. В який термін та за якою формою подають звіт щодо сум нарахованого ЄСВ за себе члени фермерського господарства?

Відповідно до п. 5 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 1 травня року за результатами фінансового року.

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) подається за формою № Д5 згідно з додатком 5 до Порядку №435 із зазначенням типу форми «початкова».

Члени фермерського господарства, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску (отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли відповідного віку та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу) не подають Звіту. У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску члени фермерських господарств, які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, формують та подають до ДФС Звіт самі за себе відповідно до пп. 10, 11 розд. IV Порядку № 435 один раз на рік у терміни, визначені п. 5 розд. ІІІ Порядку № 435.

Звітним періодом є календарний рік.

 

7. В який термін члени фермерського господарства подають звіт та сплачують єдиний внесок у разі припинення діяльності (виходу зі складу фермерського господарства)? – категорія 301.06.04

Члени фермерського господарства формують та подають до ДФС Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску – протягом 30 календарних днів з дня подання заяви до ДФС про зняття з обліку платника єдиного внеску. Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження до ДФС заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання Звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

Нагадуємо, єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати ЄСВ не передбачено. Заборгованість не підлягає списанню. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з єдиного внеску не застосовується.

Дізнатися про наявність/відсутність заборгованості з єдиного внеску можна особисто звернувшись до ДФС з відповідною письмовою заявою, або через «Електронний кабінет», обравши в меню приватної частини кабінету «Стан розрахунків з бюджетом»: goo.gl/FGH2FT