Христинівська Районна Державна Адміністрація

Співробітництво у сфері реформування сектору безпеки

Мета співробітництва Україна – НАТО з реформування сектору безпеки і оборони:

сприяння  трансформації та розвитку сектору безпеки і оборони України для виконання властивих йому завдань як в інтересах держави, так і в інтересах забезпечення регіональної і глобальної стабільності і безпеки;

сприяння  розвитку Збройних Сил України для реалізації завдань оборони України та участі у міжнародних операціях і навчаннях;

досягнення взаємосумісності Збройних Сил України, інших складових сектору оборони та безпеки;

використання можливостей оборонно-технічного співробітництва в інтересах розвитку ОВТ Збройних Сил України та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного ОПК на міжнародному ринку.

Основні напрями співробітництва:

І.       Політичний (здійснюється Президентом України, МЗС, РНБОУ).

ІІ.    Воєнно-політичний (організується Міноборони, Апаратом РНБОУ та іншими причетними органами державної влади України).

ІІІ.      Військовий (ГШ ЗСУ, визначені структури сектору безпеки України).

ІV.    Оборонно-технічний (МОУ, суб’єкти державного сектору економіки, які беруть участь в реалізації оборонно-технічної політики).

Механізми співробітництва:

  • Стосовно воєнно-політичного співробітництва

1. Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Відбуваються, як правило, щорічно під головуванням Генсекретаря НАТО з актуального для Альянсу та України порядку денного.

2. Спільна група Україна–НАТО з питань воєнної реформи (СРГ ВР) – робочий орган Комісії Україна-НАТО (КУН) для підтримання воєнно-політичного діалогу та забезпечення практичного співробітництва України з Альянсом у сфері безпеки і оборони. Останнє засідання відбулося 4 грудня 2015 року в Брюсселі, на якому було підведено підсумки співробітництва в галузі військової реформи за 2015 рік.

Основні зусилля діяльності СРГ ВР зосереджуються на визначенні пріоритетів співробітництва та практичної підтримки з боку Альянсу їх реалізації, забезпеченні підготовки і проведення засідань Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, неформальних консультацій Україна-НАТО за участю міністрів оборони.

Основні напрями діяльності СРГ ВР на 2015 рік:

- сприяння активізації воєнно-політичного діалогу України з НАТО, у тому числі забезпечення підготовки засідань Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони та діяльності консультативного кризового механізму у рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО;

- збереження досягнутої у 2014 році динаміки практичної співпраці з НАТО та залучення консультативно-дорадчої та матеріально-технічної допомоги Альянсу та країн-членів НАТО щодо подальшого реформування сектору безпеки і оборони України за рахунок реалізації існуючих практичних проектів, у тому числі завершення проведення Комплексного огляду сектору безпеки і оборони;

- нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України та інших військових формувань для відбиття збройної агресії проти України, у тому числі шляхом забезпечення імплементації нових трастових фондів НАТО.

З метою розширення можливостей консультативно-дорадчої допомоги Україні Альянсом було направлено радників в оборонній сфері.

Спільні проекти та заходи, що реалізуються під егідою СРГ ВР:

заходи Альянсу на підтримання реформування сектору оборони і безпеки;

Програма професійного розвитку цивільного персоналу сектору оборони і безпеки;

Мережа партнерства Україна-НАТО з підвищення обізнаності громадянського суспільства;

Програма з удосконалення військової освіти;

Ініціатива НАТО з розбудови доброчесності та прозорості оборонних інституцій;

співробітництво України з НАТО в сфері кібернетичного захисту.

3. Участь у Процесі планування та оцінки сил (ППОС) міжнародної програми “Партнерство заради миру”

Основна мета: адаптація національної системи оборонного планування до норм і процедур, прийнятих в Альянсі; забезпечення її прозорості для інших країн-учасниць ППОС, розвиток військових спроможностей відповідно до спільно погоджених з Альянсом вимог.

ППОС є основним дієвим механізмом оцінки готовності сил до виконання завдань в міжнародних операціях, досягнення взаємосумісності і підвищення бойових можливостей виділених сил і засобів України до участі в міжнародних миротворчих операціях під егідою НАТО, ЄС та ООН. Це найбільший спільний міжнародний проект НАТО, що реалізується на постійній основі і в якому беруть участь структури Міноборони, Збройних Сил, ДСНС, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінфіну.

Планування здійснюється за дворічними циклами. Ступінь досягнення цілей партнерства оцінюється щорічно сертифікованими експертами НАТО під час оцінки виконання завдань ІІ розділу “Оборонні та військові питання” Річної національної програми партнерства Україна-НАТО.

4. Впровадження стандартів НАТО у Міністерстві оборони та Збройних Силах України

Система стандартизації НАТО охоплює всі напрями діяльності у сфері оборони: від процедур військового управління до логістики, управління життєвим циклом озброєння та ВТ (визначення технічних вимог, розробка, виробництво, технічне обслуговування, ремонт і модернізація, утилізація). Це – основа для подальшого розвитку спроможностей та досягнення взаємосумісності. Впровадження стандартів НАТО в Україні відбувається відповідно до керівних документів оборонного відомства та Дорожньої карти співробітництва з Агенцією НАТО зі стандартизації.

  • Стосовно військового  співробітництва

Військова співпраця з Альянсом регламентується і здійснюється відповідно до вимог Річних національних програм співробітництва Україна–НАТО, дворічних Робочих планів Військового комітету Україна-НАТО та його щорічних Імплементаційних програм, а також Індивідуальної програми партнерства між Україною і НАТО (з кінця 2011 року – “Меню партнерства”) у рамках Програми "Партнерство заради миру" та інших ініціатив Альянсу.

  • Стосовно оборонно-технічного співробітництва (ОТС)

Мета: використання можливостей НАТО в інтересах розвитку ОВТ ЗС України з урахуванням кращих світових стандартів.

Основними формами ОТС є:

участь представників України у

засіданні Конференції національних директорів з озброєння із залученням країн-партнерів НАТО;

роботі груп Конференції національних директорів з озброєння (КНДО);

дослідженнях Промислово-дорадчої групи (NIAG) та Організації НАТО з науки та технологій (STO);

спільне виконання проектів у рамках

найбільшого у світі Трастового фонду НАТО/ПзМ з утилізації звичайних боєприпасів, легкого озброєння та стрілецької зброї, протипіхотних мін типу ПФМ-1. У 2006-2011 роках виконано роботи І етапу проекту, в рамках якого було знищено 400 тис.од. ЛОСЗ, 15 тис. тон звичайних боєприпасів, 1 000 од. переносних зенітно-ракетних комплексів. У травні 2012 року в містах Шостка, Гречани та Кам’янець-Подільський розпочалася практична реалізація ІІ етапу цього проекту. Дев'ятий періодичний звіт з реалізації ІІ етапу проекту Трастового фонду НАТО/ПзМ з утилізації звичайних боєприпасів, легкого озброєння та стрілецької зброї, протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні доступний для скачування (файл у форматі pdf, 656 kb).

багатонаціональних проектів Концепції “Розумна оборона”.

партнерських груп Агенції НАТО з забезпечення (NSPA).

Перспективними напрямами ОТС є:

відновлення співробітництва у рамках Організації НАТО з питань науки та технологій (STO);

участь представників підприємств оборонно-промислового комплексу України у дослідженнях Промислово-дорадчої групи (NIAG), які відкриті для країн-партнерів;

участь ЗС України у заходах НАТО з питань протидії саморобним вибуховим пристроям (СВП) за напрямами: придушення каналів управління радіокерованими СВП та підготовка інструкторів і спеціалістів з протидії СВП (за пропозиціями Міноборони згадані напрями включено до Каталогу можливостей НАТО у сфері протидії СВП/C-IED Clearing House);

участь у роботі Групи з озброєнь повітряних сил (NAFAG).