Христинівська Районна Державна Адміністрація
Христинівський район, Черкаська область

З досвіду роботи первинної профспілкової організації Христинівської райдержадміністрації

06 •квітня• 2018, 09:38•

Ось вже більше 60 років у м. Христинівка працює невеличка, але дуже активна та дружна профспілкова команда – первинна профспілкова організація Христинівської районної державної адміністрації.

Нещодавно в житті колективу сталася приємна подія – організацію відзначили переможцем обласного конкурсу «Колективний договір, ефективність роботи – основа захисту трудових прав працюючих». То ж є привід розповісти про роботу профспілкового комітету Христинівської районної державної адміністрації.
Первинна профспілкова організація Христинівської районної  державної адміністрації діє у відповідності до Статуту Профспілки працівників державних установ України та керується у своїй діяльності Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Законом України      “Про державну службу”, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законодавчими актами.

З 29 квітня 2016 року головою Христинівської районної державної адміністрації призначено Денисюк Людмилу Миколаївну, яка відповідно до поданої заяви (протокол засідання профспілкового комітету від 04.05.2016 №4 ) прийнята в члени первинної профспілкової організації Христинівської районна  державної адміністрації. Вона особисто приймає участь в заходах, які проводить профспілкова організація. Через систему вдосконалення колективно-договірної роботи велику увагу приділяє питанням  вдосконалення роботи трудового колективу райдержадміністрації та її структурних підрозділів, забезпеченню соціальних гарантій, трудових прав і інтересів працюючих, створення належних умов праці. Переймається життям та проблемами кожного працівника та надає їм всебічну допомогу.

Первинна профспілкова організація Христинівської районної  державної адміністрації входить до складу районної організації профспілки працівників державних установ. Станом на 01.01.2017 року первинна профспілкова організація Христинівської районної  державної адміністрації налічувала 24 члени профспілки, або 100% від кількості працюючих, в тому числі жінок – 21 чол., молоді до 35 років – 5 чол. В результаті заповнення вакантних посад та проведення організаційної роботи щодо мотивації профспілкового членства щорічно зростає чисельність членів профспілки, так станом на 01.01.2018 року профспілкова організація уже налічує 27 членів профспілки, що складає 100% від кількості працюючих, в тому числі жінок – 24 чол., молоді до 35 років – 5 чол. Збільшення чисельності членів профспілки, стовідсоткове охоплення профспілковим членством досягнуто в результаті цілеспрямованої роботи профкому, яка проводиться в райдержадміністрації по соціально-побутовому та трудовому захисту членів профспілки, поліпшенню інформаційної діяльності, вирішенню життєво важливих проблем членів профспілки.

Голова первинної профспілкової організації - начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Христинівської райдержадміністрації Рябоконь Іван Васильович  має загальний стаж членства в профспілках 33 роки, член профспілки працівників державних установ з грудня 1997 року. Головою профспілки працівників Христинівської райдержадміністрації вибраний рішенням профспілкових зборів трудового колективу Христинівської районної державної адміністрації в листопаді 2016 року (протокол № 3 від 21.11.2016). Нагороджений грамотою за зайняте І місце у І турі  щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (2007 рік), грамотою райкому профспілки працівників державних установ за активну участь у профспілковій роботі (2017 рік). В липні 2017 року в місті Києві пройшов навчання профактивістів на тему: «Базовий курс навчання профактиву».

З метою захисту соціально-економічних, трудових прав та інтересів членів профспілки, врегулювання взаємовідносин між адміністрацією та трудовим колективом райдержадміністрації в умовах реформування державної служби, в 2017 році за ініціативи голови профспілки та підтримки голови райдержадміністрації було розроблено  «Колективний договір між  адміністрацією  та  трудовим  колективом Христинівської районної державної адміністрації на 2017-2022 роки». Укладенню Колективного договору передувала значна підготовча робота, в тому числі була створенна постійно діюча робоча комісія для ведення колективних переговорів, підготовки проекту Колективного договору і контролю за виконанням прийнятих зобов’язань.  Значною допомогою в розробленні проекту Колективного договору були набуті знання головою первинної профспілкової організації на курсах з навчання профактивістів. Проект Колективного договору проходив попереднє обговорення в підрозділах трудового колективу. Внесені пропозиції знайшли відображення в остаточному його варіанті. Колективний договір між  адміністрацією  та  трудовим  колективом Христинівської районної державної адміністрації  на 2017-2022 роки був розглянутий та схвалений на зборах трудового колективу 29 вересня 2017 року, а 13 жовтня 2017 року зареєстрований в Управлінні соціального захисту населення Христинівської райдержадміністрації за №63.

Уклавши Колективний договір адміністрація і профспілковий комітет турбуються про збереження гарантій щодо зайнятості, оплати праці, створення належних умов праці для якісного виконання службових обов'язків працівників райдержадміністрації, їх правового і соціально-економічного захисту, культурного і фізичного розвитку, організації дозвілля. Для працівників створені здорові і безпечні умови праці: проведено поточні ремонти всіх кабінетів та службових приміщень. Працівники забезпечені комп'ютерною технікою та необхідними засобами. В 2017 році для потреб колективу придбана мікрохвильова піч.

Профспілкова команда має свої прості, але дієві принципи роботи. Це  своєрідна життєва мудрість, вироблена роками діяльності:

  • вміти слухати, розділяти різні погляди та думки;
  • не давати обіцянок, якщо немає гарантії їх виконання;
  • стримувати свої емоції, керуючись відчуттям самоконтролю;
  • ніколи не забувати жодного прохання про допомогу.

Головою профкому на належному рівні ведеться ділова профспілкова документація. Нормативно-правові документи зібрані та систематизовані в окремих папках. Затверджена номенклатура справ первинної профспілкової організації, до якої входять:  Щоденник обліку роботи голови профкому, план роботи, протоколи засідань профкому, профспілкових зборів, зборів трудового колективу, матеріали роботи комісій профкому, заяви та звернення, облік членів профспілки, аналіз членства у профспілці.

Згідно зі ст. 48 Статуту Профспілки профком та його голова щорічно в січні наступного року звітують перед членами профспілки про проведену роботу за минулий рік.

Адміністрацією та профспілковим комітетом проводиться конкретна робота по правовому і соціально-економічному захисту членів профспілки. В 2017 році жоден член профспілки не був звільнений з роботи з ініціативи адміністрації.

Головним фактором мотивації профспілкового членства є увага членів профспілки у відповідальні моменти життя, захист прав та інтересів членів профспілки, який забезпечується через систему соціального партнерства і виконання Колективного договору.

Одним із важливих напрямків роботи профспілкової організації є питання охорони праці. При прийомі на роботу  та щорічно працівникам проводиться вхідний, на робочому місці і планові інструктажі з питань техніки безпеки, всі кабінети забезпечені інструкціями з дотриманні правим пожежної безпеки. Своєчасно і в повному обсязі виконуються комплексні заходи щодо підготовки установи до роботи в осінньо-зимовий період. За 2017 рік не було випадків порушення законодавства про працю та охорону праці, випадків виробничого травматизму.

Згідно з Колективним договором працівникам райдержадміністрації надається широкий спектр соціальних пільг:

- забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

- працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, надаються відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника, тривалістю 12 календарних, днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;

- при наданні щорічної відпустки працівникам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціальних питань.

Адміністрація і профспілковий комітет постійно турбуються про зміцнення здоров'я працівників шляхом організації активного відпочинку, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом. Члени профспілки беруть активну участь у спартакіадах державних службовців та спортивних змаганнях.

В Христинівській райдержадміністрації високий рівень трудової і виконавчої дисципліни, виконуються вимоги чинного законодавства щодо гарантії діяльності первинної профспілкової організації. Профком безоплатно забезпечується приміщенням, інвентарем, засобами зв'язку, при необхідності транспортом.

В колективі цікаво та змістовно проводяться заходи до державних і професійних свят: новорічно-різдвяних, Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Дня Перемоги, Дня державної служби, Дня незалежності України, інші.

Працівники Христинівської районної державної адміністрації стверджують: «Лише той колектив, де є міцна, творча профспілкова організація, спроможний продуктивно працювати і досягати високих успіхів».« повернутися до списку подій