Христинівська Районна Державна Адміністрація

Інформація про здійснення регуляторної діяльності

28.12.2019 Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої влади Христинівського району за  2019 рік

19.07.2019 Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої влади Христинівського району за перше півріччя 2019 року

26.12.2018 Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої влади Христинівського району за  2018 рік

16.08.2018 Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої влади Христинівського району за перше півріччя 2018

25.12.2017 Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої влади Христинівського району у 2017 році

16.12.2016 Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої влади Христинівського району у 2016 році

Звіт про проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів у Христинівському районі

12.12.2014

Форма № 1 Перегляд регуляторних актів

Назва регуляторного органу

Розробник регуляторного акту

Назва регуляторного акту, щодо якого проводився перегляд на відповідність принципам державної регуляторної політики

Підстава проведення перегляду

(визначається відповідно до статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»)

Висновок щодо відповідності регуляторного акту принципам державної регуляторної політики:

-  відповідає;

- потребує внесення змін;

- потребує скасування

Дії регуляторного органу щодо приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики

 

-

-

-

-

-

 

Форма № 2 Прийняття регуляторних актів

Назва регуляторного органу

Розробник регуляторного акту

Назва та реквізити регуляторних актів, прийнятих у регіоні

Реквізити реєстрації в органах юстиції

Дата набрання чинності

 

-

-

-

-

 

Форма № 3 Відстеження результативності

Назва регуляторного органу

Розробник регуляторного акту

Назва та реквізити регуляторних актів, щодо яких проведені заходи з відстеження результативності

Висновок за результатом проведення заходів з відстеження результативності

1.

Архівний відділ Христинівської районної державної адміністрації

Розпорядження   від 14.11.2012 року № 182 „Про затвердження цін на роботи на послуги із забезпечення збереженості та науково- технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, і організаціях”

Повторне відстеження проведено  05.05.2014- 31.05.2014р. Відстеження результативності регуляторного акту проведено шляхом моніторингу  цін на послуги., які надані госпрозрахунковою групою.

За результатами повторного відстеження зроблено висновок про те, що даний регуляторний акт не потребує внесення змін та доповнень.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови
райдержадміністрації
___________________ Т.В. Строга
24.12.2013 року

Інформація про оприлюднення планів з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ п/п

Регуляторний орган

Місце оприлюднення
(назва друкованого ЗМІ/адреса офіційної веб-сторінки в мережі Інтернет  із зазначенням рубрики)

Дата оприлюднення

 

Відділу економічного розвитку
і торгівлі  Христинівської райдержадміністрації

Веб сайт Христинівської районної адміністрації: https://rda.org.ua/

Рубрика: економіка - регуляторна політика

24.12.2013

Головний спеціаліст  відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

О.А.Петрук