Христинівська Районна Державна Адміністрація
Христинівський район, Черкаська область

Додатки та бланки

Додаток 1.1

Перелік типів інститутів громадянського суспільства як непідприємницьких товариств

Станом на листопад 2010 року законодавство України передбачає можливість створення 21 виду непідприємницьких товариств

Непідприємницькі товариства

1

Політична партія

2

Громадська організація

3

Спілка об'єднань громадян

4

Релігійна організація

5

Профспілка

6

Об'єднання профспілок

7

Творча спілка (інша професійна організація)

8

Благодійна організація

9

Організація роботодавців

10

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

11

Орган самоорганізації населення

12

Товарна біржа

13

Фондова біржа

14

Кредитна спілка

15

Споживче товариство

16

Спілка споживчих товариств

17

Недержавний пенсійний фонд

18

Обслуговуючий кооператив

19

Споживчий кооператив

20

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

21

Асоціація (об'єднання підприємств (юридичних осіб)

Установи

Крім того, ІГС можуть бути зареєстровані також у формі установи. Відповідно до ст. 83 Цивільного кодексу установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

На сьогодні українське законодавство визначає існування чотирьох форм установ, а саме: державних, комунальних, приватних установ та установ об’єднань громадян, релігійних організацій та профспілок. З них до ІГС ми можемо віднести установи приватного права, тобто приватні установи та установи, утворені іншими ОГС, які можуть одержати також коди ознаки неприбутковості – 0006 і 0011.

Додаток 2.1

Приклад розпорядження голови ОДА про затвердження складу ініціативної групи

Бланк облдержадміністрації

 

від «___» ________2010 року                                                                               № ____-р

м. ___________________________

 

Про забезпечення участі громадськості

у формуванні та реалізації державної політики

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»:

1. Затвердити склад ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання членів громадської ради при обласній державній адміністрації (додається).

2. Управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям вжити заходів для проведення до 3 лютого 2011 року установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення громадської ради при обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях.

3. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації забезпечити інформування громадськості через засоби масової інформації про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

4. Рекомендувати міськвиконкомам вжити заходів для проведення до 11 лютого 2011 року установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення громадських рад при міськвиконкомах.

5. Районним державним адміністраціям, інформацію про стан виконання даного розпорядження надати управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації до 11 лютого 2011 року.

6. Управлянню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження підготувати для надання Кабінету Міністрів України до 18 лютого 2011 року.

7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної державної адміністрації від __ ______________ 2010 року №___ "Про Порядок залучення громадян до формування та реалізації державної політики в ______________________ області".

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації (прізвище, ім’я, по-батькові).

Голова обласної державної адміністрації

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови облдержадміністрації від … ……… 2010 р. № ……

 

СКЛАД

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання членів громадської ради при обласній державній адміністрації

 

ВИШНЕВСЬКА - начальник управління з питань

Валентина Юліївна внутрішньої політики та зв’язків з

громадськістю облдержадміністрації

ВОЛОШИНА - голова Кіровоградської обласної

Алла Володимирівна організації ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»

ХМАРА - президент Кіровоградської обласної

Олексій Сергійович громадської організації Творче об’єднання ТОРО – контактної групи Transparency International в Україні

_______________________________

 

 

Додаток 3.1

Приклади документів, що використовують інститути громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню громадської ради

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки установчих зборів

громадської ради при обласній державній адміністрації

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при ______________ обласній державній адміністрації

відбудуться ___ __________ 201__ року в ___________________. Початок зборів об _______

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради при обласній державній адміністрації:

 

ПІБ

Назва організації або органу виконавчої влади, яку представляє

1.

Аннєнкова

Тамара Володимирівна

Херсонська обласна організація Асоціація сприяння самоорганізації населення

 

 

2.

Бахматова

Галина Миколаївна

Херсонська обласна організація комітету виборців України

 

 

3.

Безкоровайна

Ольга Давидівна

Херсонська обласна організація Організації солдатських матерів України

 

Громадська рада при обласній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Зразок заяви для участі в установчих зборах розміщено ____________________________________.
 Документи приймаються ініціативною групою до ___ _____________ 20___ року включно
 (крім вихідних та святкових днів) за адресою: ___________________________________, з ____ до _______ год..
Додаткова інформація:______________________________ .

Телефон для довідок: _______________________________ .

 

ПАМ’ЯТКА

щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при ___________________ обласній державній адміністрації

 

Шановні друзі!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при __________________ просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

1.  Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.

2.  До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при облдержадміністрації (далі – громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (див. додаток 1.1).

3.  Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, а отже, він є обов’язковим.

4.  Крім обов’язкових документів (див. п.4 зразка заяви) просимо Вам надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника у електронному вигляді (на диску CD): на 1 арк. формату А4, розмір шрифту - Times New Roman, 14 пт (разом із можливим розміщенням на ньому фото кандидата - за його згоди). Дана інформація буде розміщена на сайті _________________________________ у розділі «Кандидати до складу громадської ради при облдержадміністрації».

5.  У випадку, якщо Ваш ІГС має інформаційні матеріали про свою діяльність, які Ви б хотіли презентувати для ознайомлення учасникам зборів, а також засобам масової інформації, Ви можете розмістити свою інформацію на спеціальних інформаційних стендах (зарезервована площа для одного ІГС - не більше 50 х 50 см).

6.  Зверніть увагу, що матеріали для розміщення на інформаційних стендах надаються разом із заявою.

 

У випадку наявності додаткових запитань просимо телефонувати за ном. _____.

 

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при _________ облдержадміністрації

 

Примітка: Документи приймаються до_________ 20__ р включно з ___до ___ год. (крім вихідних та святкових днів) за адресою: ____________________________

 

 

Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

№ ___ від ___________ 20__ р.

 

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при _________ облдержадміністрації

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться _________________ 20_____ року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при __________________________________.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

 1. Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.
 2. Копії документів про легалізацію ІГС.
 3. Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2009-2010 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).
 4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).
 5. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

 

(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

Додаток 3.2.

Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

 

Витяг з протоколу

засідання правління ______ обласної громадської організації «Нове життя»

 

____ ____________ 2010року                                                                           №___

м. Кіровоград

Присутні: Іванцова О.В. – голова правління;

Ареф’єв І.О. – заступник голови правління;

Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С.

 

Порядок денний:

1.  Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при ___________________.

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при ___________________. Іванцову О.В. - голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Іванцова О.В., Круглова Л.В. Термін: до 12 грудня 2010 року.

 

 

Головуючий Іванцова О.В.

 

Секретар Круглова Л.В.

 

 

Додаток 3.3

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює

 

Голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Нове життя»

Громадянство

 

громадянка України

Число, місяць і рік народження

 

03.06.1966

Місце народження

 

Україна, м. Кіровоград

Освіта

 

Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українська російська, англійська

Нагороди, почесні звання

 

не має

Досвід роботи у виборних органах

 

депутат Кіровоградської міської ради, з 11.2010 р.

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

10.1983 до 09.1984

 

піонервожата середньої школи № 3, м. Кіровоград

09.1984 до 07.1989

 

студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

07.1989 до 09.1992

 

вчитель історії ЗОШ № 6 м. Кіровоград

09.1992 до 02.1999

 

тимчасово не працювала

02.1999 до т.ч.

 

голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Нове життя».

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС

з 1995 по 1999 р.член Кіровоградської міської організації «ДЕНЬ»

Особисті досягнення голова громадської ради при Кіровоградському МВК

Контактна інформація

м. Кіровоград, вул. Пашутіна, 8, оф.3, тел.: 0522-11-22-33, e-mail: budesh@ya.net

Можливий напрямок роботи у громадській раді

комісія з питань регуляторної політики

 

 

Додаток 3.4.

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 20___-20___ років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

 

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2009-2010 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.

 

 

 

Додаток 3.5.

Приклад журналу реєстрацій документів

від інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах щодо обрання складу громадської ради

Титульна сторінка

 

ЖУРНАЛ

реєстрації документів для участі інститутів громадянського суспільства

в установчих зборах щодо обрання складу громадської ради при ____________

 

 

_____ ______________ 20___ р.

 

Розпочато: _______________

Завершено:(за 10 днів до зборів)

 

м. ______________ – 20__ р.

 

Графи, що мають бути включені до Журналу:

 1. № з/п. (він одночасно є реєстраційним номером, що вказується у реєстраційній картці, яку отримує особа, яка подає документи).
 2. Дата внесення запису.
 3. Повна назва ІГС.
 4. Перелік поданих документів:

- рішення про делегування представника для участі в установчих зборах;

- біографічна довідка делегованого представника ІГС

- копії документів про легалізацію ІГС;

- інформація про результати діяльності ІГС протягом 2009-2010 років;

- відмітка про висунення кандидатури до складу громадської ради (ТАК / НІ).

 1. Форма подання документів (особисте подання / надійшло по пошті).
 2. Відмітка про надання електронної версії інформації про ІГС для розміщення на сайті (за умови, якщо ініціативною групою спільно з ОВВ прийнято рішення про розміщення відповідної інформації).
 3. Прізвище, ініціали особи, яка прийняла документи.
 4. Прізвище, ініціали особи, яка подала документи.
 5. Примітка.

 

 

Додаток 3.6

Приклад реєстраційної картки документів, поданих інститутом громадянського суспільства на участь в установчих зборах

 

ДОВІДКА про отримання документів

на участь в установчих зборах громадської ради при ____________

 

 

Отримано від представника (Назва ІГС, прізвище, ініціали особи, що подає документи ) такий пакет документів:

1.  Рішення про делегування представника для участі в установчих зборах – у __ прим. на ___ арк.

2.  Копії документів про легалізацію ІГС – у __ прим. на ___ арк.

3.  Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2009-2010 років – у __ прим. на ___ арк.

4.  Біографічна довідка делегованого представника ІГС – у __ прим. на ___ арк.

5.  Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 . у вигляді __________________

6.  _______________________________________ .

 

Номер у журналі реєстрації: _________________ .

 

Підпис та прізвище особи, що отримала документи.

 

«______»____________ 20___ р.

 

 

Додаток 4.1

Приклад виборчого бюлетеня для обрання громадської ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при _______________ обласній державній адміністрації

від __ ______ 20__ р. № ___ М.П. (печатка підрозділу ОВВ по зв’язках з громадськістю)

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення бюлетеня для голосування за кандидатів на членство в громадській раді при _______________________ на період 20__-20__ років.

 

 1. Отримавши цей бюлетень, Ви можете проголосувати за кандидатів на членство в громадській раді у кількості від 1 (одного) до ___ ________________. УВАГА - рішення про максимальну кількість членів громадської ради приймається ПІД ЧАС установчих зборів його учасниками.
 2. При отриманні бюлетеня просимо вас перевірити, чи не зроблено на його бланку якихось зайвих поміток. Зайва помітка, поставлена у місці, відведеному для Вашого волевиявлення може послужити причиною визнання бюлетеня недійсним!
 3. Після отримання виборчого бюлетеня просимо Вас самостійно поставити позначки у графі бюлетеня «Відмітка про підтримку кандидата».
 4. Ваш вибір слід позначити символом «+» або «V» у квадраті проти осіб, яких ви хочете підтримати. Пам'ятайте: кількість позначок, проставлених у графі «Відмітка про підтримку кандидата» не повинна перевищувати число, зазначене у п.1 цієї інструкції.
 5. Заповнений бюлетень слід опустити у виборчу скриньку.
 6. Лише особи з вираженими фізичними вадами можуть скористатися допомогою сторонніх осіб для участі в голосуванні.
 7. У разі, якщо бюлетень було зіпсовано, новий бюлетень може бути отриманий в ініціативної групи ЛИШЕ на підставі заяви та при поверненні зіпсованого бюлетеня.

 

БЮЛЕТЕНЬ

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові кандидата

(за алфавітом)

Посада кандидата із зазначенням повної назви ІГС, що висунув кандидата

Відмітка про підтримку кандидата (+ або V)

1.

Ареф’єв Ігор Олександрович

заступник голови правління КОГО «Нове життя»

 

2.

Бойко Юрій Юрійович

голова КОГО «СВІТ»

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 4.2
Проект порядку денного установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для
 утворення громадських рад

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства

для утворення громадської ради при __________________
  
м.______________                                               ___ _________________ 2010 року
 

1.  Обрання робочих органів установчих зборів

2.  Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів
3.  Звіт голови громадської ради про її роботу в період ________________ рр. 

4.  Встановлення граничної чисельності членів громадської ради

5. Проведення голосування по обранню оновленого складу громадської ради.

Приклад пам’ятки щодо ведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення

громадської ради при ___________

 
1. Представлення інформації ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів
 ІГС для обрання громадської ради при __________ 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 розпорядженням голови
 обласної / районної державної адміністрації (наказом міністра ______ ) від_________ 20__ року №___ утворено ініціативну
 групу з підготовки та проведення установчих зборів з обрання громадської ради при _________________ на
 20__-20__ роки у складі (перелічити). 
Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Станом на (за 10 днів до проведення зборів) до
 ініціативної групи надійшло заяви про участь в установчих зборах від ______ інститутів громадянського
 суспільства. Дані заяви відповідають вимогам Постанови № 996 та зареєстровані. 
На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалось _______ уповноважених представників
 інститутів громадянського суспільства, які отримали мандати для голосування. Таким чином, порядок підготовки
 до установчих зборів, визначений Постановою Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996
 дотримано, роботу зборів можна розпочати. 
 2. Обрання робочих органів установчих зборів.
Голова ініціативної групи озвучує питання про необхідність обрання робочих органів установчих зборів
 (головуючого та секретаря). Голова ініціативної групи ставить на голосування озвучені кандидатури.
 До складу робочих органів доцільно пропонувати членів ініціативної групи, які, пройшовши усі етапи
 підготовки до зборів, можуть знати організаційні питання краще інших учасників зборів. 
 3. Обрання лічильної комісії.
Обраний головуючий зборів повідомляє про необхідність визначення кількості членів лічильної комісії та
 обрання її складу. Головуючий зборів проводить голосування за кількісний склад мандатами, виданими
 при реєстрації. Сформована лічильна комісія зі свого складу обирає голову та секретаря комісії.
 4. Затвердження регламенту зборів.
Регламент зборів затверджується їх учасниками. При цьому доцільно взяти за основу рекомендації,
 підготовлені ініціативною групою з організації установчих зборів. Адже ініціативною групою вже
 була запропонована форма організації виборів та визначено інші організаційні питання. 
 5. Звіт голови громадської ради при (назва органу) про роботу у звітному періоді.
Звіт має бути представлений головою громадської ради або уповноваженою нею особою. Звіт має
 розкривати напрямки роботи громадської ради. Специфіку її діяльності, отримані результати. Звіт
 має стосуватися висвітлення результатів роботи як самої громадської ради, так і її робочих органів. 
 6. Встановлення граничної чисельності членів громадської ради
Учасники зборів на свій розсуд обирають граничну чисельність громадської ради, яка, натомість, не
 може перевищувати кількість учасників установчих зборів. Окрім того учасники визначаються з
 порядком вирішення робочих ситуацій, коли, наприклад, кількість осіб, що набрали найбільшу кількість
 голосів, включаючи тих, що набрали однакову кількість, є більшою за визначену чисельність
 громадської ради. Рішення про це приймається голосуванням
 членів установчих зборів. 
 7. Проведення голосування по обранню громадської ради при __________.

Відбувається з урахуванням особливостей установчих зборів та згідно Порядку проведення голосування, визначеного

Додатком 4.3 до рекомендацій.

 

Додаток 4.4

Приклад Регламенту проведення установчих зборів по обранню громадської ради при ___________________________

 

РЕГЛАМЕНТ

проведення установчих зборів по обранню громадської ради

при ______________ на 20__- 20__ роки

 

Стаття 1. Загальні положення

1. Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) по обранню громадської ради при ____________________ (далі – Зборів) визначається Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та цим Регламентом.

2. Право вирішального голосу на Зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, які зареєструвались для участі у зборах та отримали мандати для голосування. Інші учасники зборів мають право дорадчого голосу.

3. Засідання Зборів є відкритим.

4. Збори проводяться у такому порядку:

- обираються головуючий та секретар (секретаріат);

- обирається лічильна комісія;

- затверджується порядок денний;

- затверджується регламент Зборів;

- представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки Зборів для обрання громадської ради;

- заслуховується звіт громадської ради попереднього скликання;

- визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки;

- обираються члени громадської ради на наступні два роки;

- вирішуються інші питання у межах компетенції Зборів.

 

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом вирішального голосу.

2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів Зборів.

3. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

4. Головуючий та секретар (секретаріат) Зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням.

5. По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

6. Лічильна комісія обирається у кількості 3-5 осіб відкритим голосуванням. За бажанням учасників Зборів, обрання членів лічильної комісії може проводитись списком або індивідуально. В останньому разі обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

 

Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах

 1. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, затверджується рішенням Зборів. У разі, якщо від учасників Зборів до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.
 2. Учасники Зборів можуть ухвалювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для заслуховування звіту голови громадської ради попереднього скликання рекомендується відвести до 30 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для інформації – до 3 хвилин, для запитань – до 2 хвилин. Загальна тривалість розгляду цього питання – 1 година.
 3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник Зборів може внести пропозицію про припинення обговорення питання. У цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.
 4. Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я головуючого Зборів, так і шляхом підняття руки.
 5. Виступ учасника Зборів з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.
 6. Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників Зборів, які зареєструвалися і отримали мандати.
 7. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.
 8. Усі рішення Зборів, у тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів фіксуються у протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів.

 

Стаття 4. Порядок обрання складу громадської ради

 1. Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого голосування.

2. Персональний склад громадських рад, які утворюються при центральних органах виконавчої влади, їх обласних підрозділах, а також при обласних та Київській і Севастопольській міських державних адміністраціях, визначається шляхом таємного голосування бюлетенями.

3. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності громадської ради, або провести повторне голосування по кожній з вказаних кандидатур.

4. Персональний склад громадських рад, які утворюються при районних та районних в місті Севастополі державних адміністраціях, визначається відкритим голосуванням по кожній висунутій кандидатурі. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах встановленої чисельності громадської ради.

5. До бюлетеня встановленої форми вносяться відомості про усіх уповноважених представників ІГС, які беруть участь у Зборах, за винятком тих, хто заявив про зняття своєї кандидатури.

6. Бюлетені видаються лічильною комісією кожному зареєстрованому учаснику Зборів з правом вирішального голосу під розпис.

7. При голосуванні кожний учасник в бюлетені, у графі «Відмітка про підтримку кандидата», робить відмітки навпроти кандидатів, за яких голосує, у кількості, яка не перевищує встановленої чисельності громадської ради, після чого опускає заповнений бюлетень у спеціальну скриню для голосування.

8. Процедура заповнення бюлетенів має здійснюватись кожним учасником індивідуально із додержанням тайни волевиявлення.

9. Після голосування учасники Зборів займають свої місця у залі.

10. Підрахунок голосів по обранню членів громадської ради за допомогою бюлетенів відбувається у спеціально відведеному приміщенні лише за участі членів лічильної комісії.

11. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, до якого заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів громадської ради; кількість кандидатів, включених до бюлетеня для голосування; кількість уповноважених представників ІГС, які отримали бюлетені; кількість бюлетенів, виявлених у скрині для голосування; кількість голосів, набраних кожним кандидатом; кількість бюлетенів, що визнані недійсними.

12. Якщо за даними підрахунку голосів два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності громадської ради, або провести повторне відкрите голосування по кожній з вказаних кандидатур.

13. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та усіма присутніми членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів.

14. Після підписання протоколу лічильної комісії бюлетені запечатуються у присутності представника ОВВ та зберігаються ОВВ протягом двох років.

 

Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування

1.  Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ОВВ, при якому утворюється громадська рада, а також в інший спосіб, визначений лічильною комісією.

2.  Результати голосування оприлюднюються у термін, що не перевищує двох діб з моменту завершення голосування.

 

 

 

 

Додаток 4.5

Приклад протоколу голосування за персональний склад громадської ради при _____________________________

 

П Р О Т О К О Л

засідання лічильної комісії по підбиттю підсумків голосування при обранні складу громадської ради

при ____________________________ на установчих зборах _____ ____________ 20___ р.

м. __________                                                                                 __ ______ 20__ року

 

Головував:

Іванов Василь Васильович – голова лічильної комісії

 

Присутні: члени лічильної комісії (перелічити).

 

Слухали: 1. Про підсумки підрахунку голосів щодо обрання складу громадської ради при _________________________________, яке відбулось на установчих зборах ІГС __ ____________ 20__ р.

 

Іванов В.В. повідомив, що на установчих Зборах по обранню громадської ради при __________________ уповноваженим представникам ІГС з правом вирішального голосу видано______ бюлетенів. Встановлена Зборами чисельність членів громадської ради – ______ осіб. Зі скрині для голосування вилучено ____ бюлетенів. Недійсними визнано ____ бюлетенів.

До бюлетеня по виборам членів громадської ради ініціативною групою включено ____ кандидатів (протокол від ________ № ______ ). Під час установчих зборів ___ осіб зняли свою кандидатуру. Отже голосування відбулось по ___ кандидатах.

Голосування відбулось без порушення визначеної процедури.

За підсумками підрахунку голосів встановлено такі результати:

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові кандидата

(за алфавітом)

Посада кандидата із зазначенням повної назви ІГС, що висунув кандидата

Набрана кількість голосів

1.

Ареф’єв Ігор Олександрович

Заступник голови правління КОГО «Новий погляд»

55

2.

Бойко Юрій Юрійович

Голова КОГО «СВІТ»

102

3.

Горохова Ольга Вікторівна

Голова Асоціації незалежних профспілок Житомирської області

76

4.

Івановський Олег Олегович

Президент обласного благодійного фонду «Світ дитини»

103

5.

 

 

54

…..*

 

 

54

 

Вирішили:

1. Вважати обраною на 20__-20__ роки громадську раду при _______________________ у складі:

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові члена громадської ради

Посада члена громадської ради із зазначенням повної назви ІГС, що висунув кандидата

1.

Ареф’єв Ігор Олександрович

Заступник голови правління КОГО «Новий погляд»

2.

Бойко Юрій Юрійович

Голова КОГО «СВІТ»

3.

Горохова Ольга Вікторівна

Голова Асоціації незалежних профспілок Житомирської області

4.

Івановський Олег Олегович

Президент обласного благодійного фонду «Світ дитини»

5.

 

 

…..*

 

 

 

2. Доручити _____________ оприлюднити результати підрахунку голосів та список членів ГР ( де, у які терміни )_.

 

Голова лічильної комісії                                                            В. Іванов

Секретар лічильної комісії                                                        А. Антонова

 

 

Додаток 5.1

Приклад порядку денного першого засідання громадської ради

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання громадської ради

число\місяць\рік місце проведення засідання

 

 1. Інформація про результати установчих зборів
 2. Затвердження Положення про громадську раду
 3. Затвердження Регламенту громадської ради
 4. Обрання голови громадської ради
 5. Обрання заступників голови громадської ради
 6. Створення постійних комісій громадської ради та затвердження їх складу
 7. Призначення дати наступного засідання громадської ради

 

Додаток 5.2

Перелік норм, які доцільно включити до Положення про громадську раду

В основу Положення про конкретну громадську раду мають бути покладені норми Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному ОВВ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

Разом із тим, кожна громадська рада при органі виконавчої влади має свою специфіку, певні традиції та напрацьовану практику. Тому при ухваленні Положення про громадську раду варто врахувати ці особливості та відобразити їх у самому тексті Положення.

Зокрема, варто в Положенні більш детально описати структуру громадської ради та вимоги до формування керівного складу громадської ради. Зазначити, що громадська рада також має власний регламент. У разі потреби можуть бути більш конкретизовані чи деталізовані функціональні повноваження голови громадської ради, його заступників. Не буде зайвою деталізація порядку проведення рейтингового голосування.

Також варто більш чітко унормувати пункт 8 Тимчасового положення, де мова йде про порядок утворення ініціативної групи з проведення установчих зборів з формування нового складу громадські ради вже створені.

 

Додаток 5.3

Приклад регламенту громадської ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради

01.01.2011 №____

 

РЕГЛАМЕНТ

громадської ради при _________________________

 

Загальні положення

1. Регламент громадської ради при (назва органу виконавчої влади) (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при (назва органу виконавчої влади) (далі – громадська рада).

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує (назва органу виконавчої влади), громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має (зазначається кількість) заступників, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі – заступники голови), здійснюється головою громадської ради (або варіант: рішенням громадської ради).

Планування роботи

5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадської радою.

6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями постійних комісій громадської ради (у разі їх створення).

План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності (назва органу виконавчої влади), громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні (назва органу виконавчої влади) консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

 • чергові засідання громадської ради,
 • засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення),
 • проведення громадської експертизи діяльності (назва органу виконавчої влади)
 • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,
 • заходи в межах проведення (назва органу виконавчої влади) консультацій з громадськістю,
 • забезпечення інформування (назва органу виконавчої влади), громадськості про діяльність громадської ради,
 • інші заходи в межах повноважень громадської ради.

8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

9. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради (у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті (назва органу виконавчої влади) та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному члену громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником (назва органу виконавчої влади) дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного/

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті (назва органу виконавчої влади).

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті (назва органу виконавчої влади).

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник (назва органу виконавчої влади) бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (у разі їх створення).

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради або/та постійними, тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена громадської ради шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання громадської ради

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

19. За звичайних обставин Тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії у період не пізніше як у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

23. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1)    розсилку головою / секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2)    встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3)    узагальнення пропозицій та зауважень;

4)    підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення;

5)    голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

24. На першому засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники (назва органу виконавчої влади), представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

27. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

28. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

29. Постійну та\або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини громадської ради з (назва органу виконавчої влади)

30. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії (назва органу виконавчої влади).

31. Громадська рада готує та подає (назва органу виконавчої влади) щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

32. Громадська рада може подати (назва органу виконавчої влади) пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій громадської ради.

33. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує (назва органу виконавчої влади) про ухваленні громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності (назва органу виконавчої влади), громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

33. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності (назва органу виконавчої влади), громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності (назва органу виконавчої влади), громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

36. Результати проведення громадської експертизи діяльності (назва органу виконавчої влади), громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

37. На офіційному веб-сайті (назва органу виконавчої влади) в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

 

38. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.

39. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті (назва органу виконавчої влади) здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

40. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників.
У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.
Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

Додаток 5.4

Приклад плану роботи громадської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням громадської ради
01.01.2011 №_____

ПЛАН РОБОТИ

громадської ради при (назва органу виконавчої влади) на _____________________________

(період, на який планується)

Зміст заходу

Місце проведення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Очікуваний результат

1. Засідання громадської ради та перспективний перелік питань для розгляду

 

 

 

 

 

2. Засідання комісій та експертних груп

 

 

 

 

 

 

3. Проведення громадської експертизи діяльності (назва органу виконавчої влади) та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

 

 

 

 

 

4. Участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у формі публічного громадського обговорення

 

 

 

 

 

5. Публічні заходи громадської ради

 

 

 

 

 

6. Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради

 

 

 

 

 

7. Інша діяльність